JAC

JAC 15T (HFC1253KR1)
JAC 15T (HFC1253KR1)
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
 JAC 2 DÍ 1 CẦU (HFC1255KR1)
JAC 2 DÍ 1 CẦU (HFC1255KR1)
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 9T 2 DÍ 1 CẦU TL
JAC 9T 2 DÍ 1 CẦU TL
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC TD KAMAZ 15 TẤN 12 KHỐI
JAC TD KAMAZ 15 TẤN 12 KHỐI
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe tải Jac 4t9
Xe tải Jac 4t9
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 17T 2 CẦU 2 DÍ (HFC1312K4R1)
JAC 17T 2 CẦU 2 DÍ (HFC1312K4R1)
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 4 CHẤN 18 TẤN (HFC1312K4R1)
JAC 4 CHẤN 18 TẤN (HFC1312K4R1)
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC TD 15 TẤN
JAC TD 15 TẤN
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 1T25 TRA1025T-TRACI
JAC 1T25 TRA1025T-TRACI
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 2T15 TRA1041K-TRACI
JAC 2T15 TRA1041K-TRACI
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE JAC 3T45
XE JAC 3T45
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 4T5 TRA1062V-TRACI
JAC 4T5 TRA1062V-TRACI
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TẢI JAC 6T4
XE TẢI JAC 6T4
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC HFC1255KR1 9T4
JAC HFC1255KR1 9T4
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 8T
JAC 8T
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 9T4
JAC 9T4
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC HFC 1253K1R1 12T (12.000KG)
JAC HFC 1253K1R1 12T (12.000KG)
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC HFC1202K1R1 8T8 (8800kg) 2 DÍ 1 CẦU
JAC HFC1202K1R1 8T8 (8800kg) 2 DÍ 1 CẦU
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC HFC1202K1R1 10920Kg
JAC HFC1202K1R1 10920Kg
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC HFC1312K4R1 17T 4 CHÂN
JAC HFC1312K4R1 17T 4 CHÂN
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 13 TẤN
JAC 13 TẤN
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC 9 TẤN
JAC 9 TẤN
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC HFC1040KZ 1T9
JAC HFC1040KZ 1T9
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
JAC HFC1202K1R1 2 DÍ 1 CẦU 9.5 tấn
JAC HFC1202K1R1 2 DÍ 1 CẦU 9.5 tấn
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%