XE TRẠM TRỘN

XE TRẠM TRỘN DONGFENG 8M3
XE TRẠM TRỘN DONGFENG 8M3
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TRẠM TRỘN FAW 7M3
XE TRẠM TRỘN FAW 7M3
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TRỘN BÊ TÔNG HOYUN
XE TRỘN BÊ TÔNG HOYUN
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TRỘN BÊ TÔNG HYUNDAI 7M3 HD270
XE TRỘN BÊ TÔNG HYUNDAI 7M3 HD270
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TRỘN BÊ TÔNG FAW -J6P 9M3
XE TRỘN BÊ TÔNG FAW -J6P 9M3
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TRỘN BÊ TÔNG FAW -J6P 12m3
XE TRỘN BÊ TÔNG FAW -J6P 12m3
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG 6M3
XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG 6M3
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG 8m3-8 KHỐI
XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG 8m3-8 KHỐI
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG 9M3-9 KHỐI
XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG 9M3-9 KHỐI
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG 12M3-12 KHỐI
XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG 12M3-12 KHỐI
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG 14M3-14 KHỐI
XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG 14M3-14 KHỐI
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TRỘN BÊ TÔNG HYUNDAI HD270 9M3-9 KHỐI
XE TRỘN BÊ TÔNG HYUNDAI HD270 9M3-9 KHỐI
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TRỘN BÊ TÔNG JAC 9M3-9 KHỐI
XE TRỘN BÊ TÔNG JAC 9M3-9 KHỐI
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE TRỘN BÊ TÔNG HYUNDAI HD270 14T
XE TRỘN BÊ TÔNG HYUNDAI HD270 14T
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG CAMC 10M3 340HP
XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG CAMC 10M3 340HP
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG 6 KHỐI DONGFENG
XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG 6 KHỐI DONGFENG
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe trộn bê tông Howo 10m3
Xe trộn bê tông Howo 10m3
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe trộn bê tông Howo 16m3
Xe trộn bê tông Howo 16m3
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe trộn bê tông Chenglong 7m3
Xe trộn bê tông Chenglong 7m3
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe trộn bê tông 12m3
Xe trộn bê tông 12m3
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%
Xe trộn bê tông 10m3
Xe trộn bê tông 10m3
Giá liên hệ
 • Quà tặng hấp dẫn
 • Khuyến mãi khủng
 • Hỗ trợ vay vốn 70-90%